Sau đại học

Nhằm cung cấp tới bạn đọc những thông tin khái quát nhất về kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2017 vào trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN. Chúng tôi xin tổng hợp các thông tin tuyển sinh như sau để bạn đọc cùng thẽo dõi:

Từ ngày 27/3 đến ngày 9/4/2017, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN sẽ tổ chức đăng ký và nhận hồ sơ của các thí sinh tham dự kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2017. Cụ thể như sau: