Thông báo

11/10/2017
Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017  Trường Đại học Giáo dục thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi các môn cơ sở (Giáo dục học, Tâm lý học phát triển, Lý luận dạy...
09/10/2017
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Ứng...
09/10/2017
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo chương trình Khảo sát chính thức đợt đánh giá ngoài Chương trình Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Toán (Trường ĐHGD) theo tiêu chuẩn đánh giá...
05/10/2017
Thực hiện Công văn số 3825/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 3/10/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc cử SV tham dự “Diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 15 và ASEAN+3 lần thứ 5” với...
04/10/2017
>>> Chuyển đổi hệ thống email phiên bản mới của ĐHQGHN từ 02/10/2017 Kính gửi người sử dụng VNUnet ĐHQGHN vừa chuyển đổi sang hệ thống email mới, Trung tâm Ứng dụng CNTT xin trân trọng...