English  
 
Trang chủ arrow Thông tin tuyển sinh arrow - Thông tin tuyển sinh arrow Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ngành Quản lí Giáo dục năm 2012
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ngành Quản lí Giáo dục năm 2012

Căn cứ Quy chế đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội; Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2012 tại Công văn số 77/HD-ĐT ngày 12/01/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN  xin thông báo về tổ chức tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ ngành Quản lí Giáo dục năm 2012 như sau:

1. Điều kiện dự tuyển.

1.1. Về văn bằng

  • - Người dự thi phải có văn bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành dự thi.
  • - Có bằng thạc sĩ ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi.

1.2. Về công trình khoa học: Người dự thi phải có ít nhất một bài báo có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự thi, được công bố trên các Tạp chí khoa học ngành trước khi nộp hồ sơ dự thi.

1.3. Về thâm niên công tác: Người dự thi phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành đăng ký dự thi. 

2. Dự tuyển

Năm 2012 ĐHQGHN tuyển NCS thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh. Việc đánh giá kiến thức chuyên ngành và Đề cương NCS được ghép lại và gọi chung là đánh giá Hồ sơ chuyên môn (HSCM) (như ở mục 5 thông báo này), như vậy thí sinh phải tham gia:

- Trình bày hồ sơ chuyên môn trước HĐ (trong đó có đề cương nghiên cứu sinh)

- Thi môn Ngoại ngữ. Một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức và Trung.

   Đối tượng được miễn thi ngoại ngữ gồm:1) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng trên; 2) Có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ học ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong học tập là một trong các thứ tiếng trên; 3) Có bản gốc chứng chỉ TOEFL 450 điểm hoặc IELTS 4.5. Các Chứng chỉ tiếng Anh này còn giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi; hoặc 4) Có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo SĐH ở ĐHQGHN còn giá trị tương ứng với bậc ĐT  đăng ký dự thi.

3. Thời gian thi tuyển: ngày 08 và 09 tháng  9 năm 2012

4. Thời gian đào tạo : Thời gian đào tạo chuẩn là 3 năm (đối với người có bằng thạc sĩ).

5. Hồ sơ chuyên môn dự tuyển.

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của cơ sở đào tạo.

- Bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ có công chứng nhà nước.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trú (đối với người không làm việc ở cơ quan, đơn vị nhà nước), lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

- Công văn giới thiệu đi dự thi và xác nhận thâm niên công tác của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn để xác nhận kinh nghiệm và thâm niên công tác

- Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố.

- Đề cương nghiên cứu của người dự thi nghiên cứu sinh.

- 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học dự kiến sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án.

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của một bệnh viện đa khoa.

- 2 ảnh 4x6 có ghi rõ họ tên, ngày, nơi sinh phía sau ảnh. KHÔNG nhận ảnh cỡ khác.

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người dự thi.

Hồ sơ không được chấp nhận nếu thiếu 1 trong giấy tờ yêu cầu trên.

6. Lệ phí

6.1. Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:  50.000đ/thí sinh.

6.2. Lệ phí dự thi: 300.000, đồng. Các lệ phí này nộp cùng hồ sơ. Trước ngày 15  tháng 7 năm 2012, thí sinh có thể rút lại lệ phí dự thi (mục 6.2) nếu thí sinh không dự thi, sau ngày trên không giải quyết. 

7. Thời gian

- Cung cấp hồ sơ dự thi: từ 02 tháng 4 năm 2012.

- 17 giờ 00 Thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2012 các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi tập trung tại phòng 401 nhà G7 Trường ĐHGD để nghe phổ biến kế hoạch thi.

- Hết hạn hồ sơ 30 tháng 7 năm 2012.

- Trường hợp chuyển tiếp từ thạc sĩ, xin liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo và CTSV để được hướng dẫn làm thủ tục chuyển tiếp trước ngày 24/06/2012.

8. Nhận hồ sơ và cần biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và CTSV, Trường ĐHGD - ĐHQGHN

Phòng 201 nhà G7, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

            Tel: 04. 37547 969,  Fax: 04.7547 092.

9. Giấy báo dự thi: Yêu cầu thí sinh nhận Giấy báo dự thi (môn ngoại ngữ) trực tiếp tại Phòng Đào tạo và CTSV từ ngày 27/8/2012 đến trước 16 giờ 00 ngày 06/9/2012.

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNGNơi nhận:                                                                                           (đã ký)

- Các cơ sở ĐT, Sở GD-ĐT, thí sinh,

- Lưu: TC-HC, ĐT-CTSV

                                                                                               GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Dowload tại đây

<Về trước   Tiếp theo>
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn