English  
 
Trang chủ arrow Các đơn vị hành chính, phục vụ arrow Phòng Hành chính - Tổng hợp
Phòng Tổ chức - Cán bộ
+ Phó trưởng phòng: ThS. Nghiêm Thị Thanh
+ ĐT: 04.3754.7930
+ Địa chỉ: Phòng 305, nhà G7, số 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Chức năng
Đang cập nhật thông tin ...
2. Nhiệm vụ
Đang cập nhật thông tin ...
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn