English  
 
Trang chủ arrow Các ngành đào tạo arrow Lý luận và phương pháp dạy học
Thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học
1.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo
2.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo
3.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo
4.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo
5.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn
Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo
6.Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử
Nhấn vào đây để tải khung chương trình đào tạo
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn