English  
 
Trang chủ arrow ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Hướng dẫn Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn số 217-HD/TCĐU ngày 15/11/2011 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên năm 2011, Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể sau:


Xem chi tiết...
Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được
Ngày 01/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định:
Xem chi tiết...
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hơn 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp nắm vững, quán triệt và thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Xem chi tiết...
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
Xem chi tiết...
Chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ trườngĐHGD khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015
Nội dung chi tiết xem tại đây
<< Về đầu < Về trước 1 2 3 Tiếp theo > Về cuối >>

Các bài từ 10 đến 18 (trong tổng số 24 bài)
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn