English  
 
Trang chủ arrow QUY TRÌNH - BIỂU MẪU
Đơn đăng ký môn học
Mẫu đơn đăng ký môn học tải tại đây
Các văn bản, biểu mẫu về Kiến tập, thực tập sư phạm
+Trách nhiệm của trường đoàn, phó trưởng đoàn kiến tập sư phạm
+Văn bản về thực tập sư phạm
+Phiếu đánh giá
+Phiếu đánh giá tổng hợp
+Mẫu tổng hợp điểm
+Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm
+Quy định về thực tập sư phạm
+Báo cáo tổng kết về đợt kiến tập sư phạm_ Biểu mẫu số 7
+Mẫu bìa thực tập, kiến tập sư phạm
+Phiếu đánh giá quá trình kiến tập hoạt động giảng dạy_ Biểu mẫu số 6
+Phiếu đánh giá kết quả kiến tập giáo dục_ Biểu mẫu số 4
+Hướng dẫn tổ chức triển khai kiến tập sư phạm năm học 2010-2011
+Kế hoạch kiến tập sư phạm năm học 2010-2011_ Biểu mẫu số 1
+Kinh phí kiến tập, thực tập sư phạm
+Phân công hướng dẫn sinh viên kiến tập giáo dục tại các trường THPT_ Biểu mẫu số 2
+Phân công hướng dẫn sinh viên kiến tập giảng dạy tại các trường THPT_ Biểu mẫu số 3
+Phân công hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tại các trường THPT
+Phân công hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tại các trường THPT
+Phiếu đánh giá kết quả kiến tập hoạt động giảng dạy_Biểu mẫu số 5
+Phiếu dự giờ
+Biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy
Xem chi tiết...
Các biểu mẫu về công tác sinh viên
1. Đơn xin rút hồ sơ
2. Đơn xin cấp giấy chứng nhận Sinh viên sau đại học
3a. Bảng điểm rèn luyện cá nhân
3b. Bàng điểm rèn luyện của Sinh viên
4. Giấy xác nhận vay vốn
5. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên
6. Lý lịch tốt nghiệp
7. Bản nhận xét quá trình học tập
8. Phiếu phản hồi thông tin của cựu sinh viên
Các biểu mẫu về đào tạo
1. Phiếu thanh toán
2. Phiếu đăng ký tốt nghiệp
3. Phiếu đăng ký học lại
4. Mẫu khóa luận
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn