English  
 
Trang chủ arrow Quy chế, quy định, hướng dẫn arrow Quy định, hướng dẫn
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập tải tại đây
Hồ sơ Nghiên cứu sinh
Mẫu đề cương tiến sĩ QLGD
Hồ sơ chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Hướng dẫn quy đổi điểm
Nội dung chi tiết xem tại dây
Điều chỉnh “Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2011"
Nội dung chi tiết xem tại đây
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn