English  
 
Trang chủ arrow Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu arrow Khoa Các Khoa học Giáo dục
Khoa Các Khoa học Giáo dục

1. Giới thiệu chung

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 2410/QĐ-TCCB ngày 6/7/2009 của Giám đốc ĐHQGHN, trên cơ sở nâng cấp các bộ môn Tâm lý giáo dục và Giáo dục đại học và chuyên nghiệp (được thành lập từ năm 2002).

Trong những năm đầu sau khi mới được thành lập, các bộ môn Tâm lý Giáo dục và Giáo dục đại học và chuyên nghiệp đảm nhiệm một khối lượng công tác giảng dạy tương đối lớn, bao gồm các môn cơ sở cho khối nghiệp vụ sư phạm hệ cử nhân: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, Giáo dục học đại cương, Lý luận dạy học, Tổ chức quản lý trường lớp và các hoạt động giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và phụ trách mảng kiến tập - thực tập sư phạm.

Ngoài ra, một số giảng viên trong hai bộ môn tham gia đào tạo hệ sau đại học, các chương trình liên kết và các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các trường đại học và một số tổ chức.

Cùng với sự trưởng thành của khoa Sư phạm, tiền thân của Đại học Giáo dục, các bộ môn Tâm lý Giáo dục và Giáo dục đại học và chuyên nghiệp cũng được phát triển cả về cơ cấu lẫn chức năng, nhiệm vụ và nay trở thành Khoa Các Khoa học Giáo dục. Hiện nay Khoa có 12 giảng viên, trong đó có 2 PGS - tiến sỹ, 6 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 1 thạc sỹ. Đa số các giảng viên trong Khoa được đào tạo ở nước ngoài hoặc có văn bằng ngoại ngữ do vậy 75% giảng viên sử dụng tốt 1 đến 2 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Hàn, Nhật), 25% số giảng viên còn lại có thể sử dụng ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu chuyên môn.

Với chức năng và nhiệm vụ mới, Khoa Các Khoa học Giáo dục tiếp tục đảm nhiệm việc giảng dạy các số môn học của chương trình nghiệp vụ sư phạm cho hệ cử nhân, đó là: Tâm lý học 1, Tâm lý học 2, Giáo dục học đại cương, Tổ chức quản lý trường lớp và các hoạt động giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Phương pháp nghiên cứu khoa học và Thực hành Sư phạm 1 (Kỹ năng sống).

Bên cạnh việc tham gia đào tạo hệ cử nhân chính qui, Khoa sẽ hướng tới phát triển một số mã ngành đào tạo đại học và sau đại học như Giáo dục học; Công tác xã hội; Tư vấn học đường và đề xuất triển khai một số chuyên đề nhằm mở rộng hiểu biết và rèn luyện kỹ năng cho các giáo viên tương lai về các lĩnh vực mà xã hội hiện đại ngày càng quan tâm như Giáo dục giới tính; Nhân học giáo dục...

Nhiều giảng viên trong Khoa tham gia xây dựng chương trình và đào tạo Sau đại học một số chuyên ngành như Quản lý Giáo dục, Lý luận phương pháp dạy học, Tâm lý học hướng nghiệp, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên... và tham gia các chương trình trao đổi giáo sư với một số trường nước ngoài.

Hiện nay, trường Đại học giáo dục đã thành lập Trung tâm thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý. Nhiều cán bộ, giảng viên trong Khoa sẽ đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động của Trung tâm. Về mặt chuyên môn, hoạt động của Trung tâm sẽ phục vụ cho các hoạt động đào tạo cũng như nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của Khoa.

2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa
Phó chủ nhiệm Khoa: ThS. Mai Quang Huy

2.2. Các Bộ môn trực thuộc
Trong thời gian mới thành lập, Khoa các Khoa học giáo dục, trường ĐHGD có 2 Bộ môn: Tâm lý học và Giáo dục học.

• Bộ môn Tâm lý 

Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Trần Văn Tính

Các môn giảng dạy chính:
Tâm lý học đại cương; Tâm lý học phát triển; Tâm lý học giáo dục; Tâm lý học dạy học; Tâm lý học xã hội; Tâm lý học quản lý; Tâm lý học giao tiếp và kỹ năng sống; Tâm lý học lâm sàng; Tâm bệnh và Phương pháp nghiên cứu tâm lý.

Hướng nghiên cứu chính:
- Ứng dụng tâm lý vào việc nâng cao hiệu quả dạy và học.
- Đánh giá hứng thú và năng lực của học sinh nhằm mục đích hướng nghiệp.
- Phương pháp điều chỉnh hành vi học sinh.
- Năng lực sáng tạo.
- Thích ứng các bộ trắc nghiệm tâm lý.
- Nghiên cứu lâm sàng.

• Bộ môn giáo dục

Chủ nhiệm Bộ môn : TS. Trần Anh Tuấn

Các môn giảng dạy chính:
Giáo dục học đại cương; Tổ chức quản lý trường lớp và các hoạt động giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục; Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu lịch sử phát triển giáo dục theo các giai đoạn của quá trình phát triển xã hội và các nền văn minh. Triết lý giáo dục và các tư tưởng giáo dục;
- Nghiên cứu đặc trưng và các xu hướng phát triển giáo dục trong đời sống xã hội hiện đại (kinh tế tri thức, thời đại thông tin..);
- Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển giáo dục;
- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển lý luận giáo dục hiện đại (Mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp, đại học);
- Nghiên cứu lý luận, phương pháp đo lường và đánh giá trong giáo dục;
- Nghiên cứu phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục hiện đại;
- Nghiên cứu các liên ngành: giáo dục xã hội; giáo dục quốc tế; giáo dục hướng nghiệp; giáo dục kỹ năng sống; xã hội học giáo dục; kinh tế học giáo dục; tư vấn học đường; giáo dục chuyên biệt, nhân học giáo dục...
- Nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo mới về giáo dục học ở bậc cử nhân, cao học và Tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ. Các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, chương trình tiên tiến...
- Nghiên cứu phát triển các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đại học, phổ thông, chuyên nghiệp...).

• Bộ môn Đo lường Đánh giá

Phó chủ nhiệm Bộ môn : TS. Lê Thái Hưng

3. Địa chỉ liên hệ

Khoa các Khoa học Giáo dục, trường ĐHGD - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 209, Nhà C0 - Trường ĐHGD - ĐHQG HN, 182 đường Lương Thế Vinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.5539609 bấm số 209
Fax:
E-mail:

 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn