Trang chủ

Sự kiện

06/03/2015 - 09:00
Đại học Quốc Gia Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay (ASEAN in Today's World, AsTW) năm 2015 theo thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học...
03/03/2015 - 09:15
Trường Đại học Giáo dục tổ chức Tập huấn công tác Cố vấn học tập và Quản lý sinh viên góp phần đổi mới công tác quản lý sinh viên tại trường Đại học Giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc...
04/03/2015 - 15:00
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy cùng Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT, CTHSSV, Chuyên gia Tư vấn tâm lý mùa thi, Chủ nhiệm Bộ môn Đo lường và Đánh giá, PGS.TS. Đặng Hoàng Minh tham dự ngày hội Tư vấn...