Trang chủ

Sự kiện

06/03/2015 - 09:00
Đại học Quốc Gia Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình ASEAN trong thế giới ngày nay (ASEAN in Today's World, AsTW) năm 2015 theo thỏa thuận hợp tác ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học...
03/03/2015 - 09:15
Trường Đại học Giáo dục tổ chức Tập huấn công tác Cố vấn học tập và Quản lý sinh viên góp phần đổi mới công tác quản lý sinh viên tại trường Đại học Giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc...
04/03/2015 - 15:00
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Huy cùng Chuyên gia Tư vấn Tâm lý mùa thi và các chuyên viên phòng Đào tạo, CTHSSV, CN bộ môn Đo lường và Đánh giá tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp 2015...